BÁNH MÌ HUỲNH HOA

BÁNH MÌ HUỲNH HOA

Liên hệ

BÁNH MÌ HUỲNH HOA

 

Địa chỉ: 26 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

 

Hotline: 0932 491 992 

 

Email: htegroup.001@gmail.com

 

website: www.banhmihuynhhoa.com

wechat
Chat fanpage