ĐỂ LẠI THÔNG TIN

Liên Hệ Với Huynh Hoa

Liên Hệ

Liên hệ nếu bạn cần 

Địa chỉ

02 Cách Mạng Tháng 8, Bến Thành, Quận 1

26 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Quận 1

Giờ Mở Cửa

6am – 11am

 

11am – 21pm

Số điện thoại

08 9669 8811

08 9669 8833

 

Email

banhmihuynhhoa0@gmail.com

Để lại thông tin